LEFTOR d.o.o. je lider na tržištu hostinga u BiH. Saznajte više
Naše reference: preko 2400 domena
Važno obavještenje za korisnike makina.ba hosting usluga
Dana 06.07.2011. godine, Makina d.o.o. i Leftor d.o.o. zaključili su ugovor o preuzimanju vlasničkog udjela. Ovim ugovorom Leftor d.o.o. je postao pravni i finansijski nasljednik Makina d.o.o., te preuzima sve pravne i finansijske obaveze prema postojećim korisnicima, što ukljucuje i nastavak hostinga za korisnike koji su usluge unaprijed platili. Leftor se također obavezao da nastavi savjesno pružati usluge korisnicima kao i raditi na daljnjem razvoju web hosting usluga.

Od 20.8.2011. sva podrška korisnicima kao i prijem novih narudžbi će se obavljati preko web stranice: www.leftor.ba. Neće doći do promjena u radu, svi korisnici će nastaviti dobivati kvalitetne usluge na koji su navikli, po cijenama koje su i ranije plaćali.

Svi stari i novi korisnici se mogu obratiti za podršku, narudžbe ili kontakt na sledeće načine:
Način kontakta Novi kontakt podatak
WEB stranica www.leftor.ba
E-mail za podršku podrska@leftor.ba
Kontakt E-mail leftor@leftor.ba
Telefonska podrška +387/35/364-035
Prodaja, finansije +387/35/364-036
Fax: +387/35/364-039
Žiro račun 3383002261762114 u UniCredit Bank
Adresa LEFTOR d.o.o., Atik Mahala 9, Tuzla, 75000, Bosna i Hercegovina
Za više informacija o novoj kompaniji, novim paketa, cijenama i dodatnim uslugama koje nudimo, posjetite: www.leftor.ba.

Kristijan Smiljanić, mr. sci. el. teh., direktor
LEFTOR d.o.o. Tuzla, MAKINA d.o.o. Orašje
WEB Apps & Hosting